Kategórie: Americká Vojenská Kariéra

Subtest Aritmetické uvažovanie ASVAB pozostáva z 30 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, na ktoré je potrebné odpovedať za 36 minút. Získajte vzorové otázky.
ASVAB sa dodáva v mnohých príchutiach v závislosti od toho, kde si ho beriete a prečo ho beriete. Tu sú informácie o typoch klasifikačných testov ozbrojených síl.
Kvalifikácia vojenskej práce sa určuje na základe líniových skóre, ktoré sú odvodené od jednotlivých skóre subtestu ASVAB.