Kategórie: Plat A Výhody

Armáda pozastavila minulú prax, ktorá umožňovala manželským členom, ktorí sa rozhodli dobrovoľne žiť oddelene od svojich rodín, žiť v základných kasárňach. Vojaci poberajúci príspevok na bývanie, ktorí majú vyživované osoby, už nemôžu bývať v kasárňach.