Kategórie: Odchod Z Práce

Existujú rozdiely medzi prepustením a prepustením, pokiaľ ide o práva zamestnancov a postih a dôsledky pre poberanie dávok v nezamestnanosti.