Kategórie: Kariéra V Písaní Beletrie

V písaní beletrie existuje päť hlavných alebo metazápletiek, ale ich základom je sedem základných príbehových zápletiek, od handry cez bohatstvo po tragédiu po znovuzrodenie.
Štýl je jedinečný spôsob, akým spisovateľ píše. Naučte sa faktory, vplyv, ktorý má na čitateľov, a ako sa líši od technických štýlov písania.
Epištolárny román je román, ktorý pozostáva predovšetkým z korešpondencie, napríklad listov. Zistite, aký účinok má tento štýl rozprávania a ako ho môžete použiť.
Pojem magický realizmus popisuje súčasnú fikciu, často z Latinskej Ameriky, spájajúcu magické alebo fantazijné prvky s realitou. Zistite viac o tomto žánri.
Dozviete sa o postavách v beletrii a o tom, ako ich možno rozvinúť do hĺbky alebo povrchne, v závislosti od úlohy, ktorú zohrávajú vo vašom príbehu.