Kategórie: Plánovanie Kariéry

Profesionálny úspech je pre väčšinu z nás dôležitý. Chcete aspoň radi chodiť do práce každý deň. Týchto 11 tipov vám môže pomôcť dosiahnuť kariérny úspech.
Poľnohospodárski inžinieri pracujú na zlepšení poľnohospodárstva. Používajú technológiu na zlepšenie strojov a environmentálnych problémov. Zistite viac o tom, ako sa stať poľnohospodárskym inžinierom.
Animátor vytvára rozsiahlu sériu obrázkov, ktoré tvoria animáciu videnú vo filmoch, reklamách a videohrách. Získajte informácie o práci v tejto oblasti.
Antropológovia skúmajú pôvod, vývoj a správanie ľudí. Dozviete sa viac o vzdelaní antropológov, ich zručnostiach, plate a podobne.
Archeológ vykopáva, získava a analyzuje historické artefakty. Dozviete sa viac o vzdelaní archeológov, ich zručnostiach, plate a podobne.
Na behaviorálnom pohovore sú uchádzači o zamestnanie požiadaní, aby poskytli príklady toho, ako riešili situácie súvisiace s prácou. Prečítajte si o týchto pohovoroch a o tom, ako sa pripraviť.
Učňovské vzdelávanie ponúka školenie na pracovisku, výplatu a odborné osvedčenie. Tu je návod, ako získať učňovské vzdelanie, a niektoré z najlepšie platených programov.
Herecké agentúry zastupujú hercov a herečky a pomáhajú im zabezpečiť prácu v predstaveniach a filmoch. Posudzujeme najlepšie herecké agentúry na základe reputácie, zoznamu klientov, špecialít a ďalších.